RODO

Twoje dane
Za zarządzanie Twoimi danymi odpowiada 

Alboomer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 61, nr NIP 6762434705.
Przetwarzamy dane przekazane nam podczas Twojej rejestracji, aktywności na stronie Alboomer.pro,
lub przekazane bezpośrednio w wyniku kontaktów biznesowych.
 


W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy oraz obsługa Twoich zamówień.
Ponadto musimy je przetwarzać ze względu na wymogi obowiązującego prawa podatkowego i rachunkowego.

Dodatkowo na podstawie prawnie uzasadnionego dobra Alboomer sp. z o.o. przetwarzamy Twoje dane w celach:

 - Dostępu do usług płatniczych
 - Obsługa i windykacja należności
 - Utrzymania bezpieczeństwa serwisu Alboomer.pro, oraz zapobieganie oszustwom
   i nadużyciom;
 - Prowadzenie statystyk użycia portalu i ich analizę
 - W celu archiwizacji zleceń produkcyjnych i materiałów do nich
 - Przeprowadzanie uzgodnionych z Tobą działań marketingowych, takich jak newsletter
   i kontakt telefoniczny z naszym Działem Obsługi Klienta, oraz akcji promocyjnych takich
   jak promocje na produkty w portalu Alboomer.pro
 - Kontaktu obsługi technicznej portalu Alboomer.pro

Tylko jeśli wyrazisz na to zgodę, to przetwarzamy Twoje dane w celu:

 - Tworzenia i zapisywania cookies

Zgodę na przetwarzanie  danych osobowych możesz w każdym momencie wycofać wysyłając maila
na adres admin@alboomer.pro
 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
Realizujemy wszelkie zobowiązania wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
takie jak prawo do dostępu, poprawienia, oraz usunięcia Twoich danych, prawo do ich przenoszenia,
oraz Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych.


Jeśli sobie życzysz to możesz złożyć do nas wniosek w sprawie:

 - Poprawienie danych
 - Usunięcie swoich danych
 - Zmiana sposobu przetwarzania (zaprzestanie na wybranych, lub ich nieusuwanie)
 - Informację jakie dane przetwarzamy
 - Kopię Twoich danych
 - Przeniesienie danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Wszystkie wnioski prosimy przesyłać na admin@alboomer.pro . W celu weryfikacji Twoich uprawnień do składania wniosku,
możemy poprosić o dodatkowe informacje, które pozwolą nam to potwierdzić.


To, które z praw, oraz w jakiej sytuacji skorzystasz, wynika z przepisów prawa. Zależeć to może, np. podstawy prawnej zgodnie,
z którą wykorzystujemy Twoje dane, oraz w jakim celu.


Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeżeli:
- Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,
  a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

- Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Udostępniamy Twoje dane:

1. Firmom i podmiotom, które przetwarzają dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonywaniu naszych zadań:

              - Służącym nam wsparciem technicznym wz. rozwiązań informatycznych, lub takich które udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.

              - Naszym podwykonawcom, z usług których korzystamy przy produkcji Twojego zlecenia

              - Instytucjom świadczącym na naszą korzyść usługi związane z konsultacjami, doradztwem,   
                marketingiem, pomocą prawną, lub rachunkowymi

2. Innym podmiotom i instytucjom przetwarzającym dane:


               - Prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
               - Prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
               - Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych,
                 podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
               - Podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony
 

Przekazywanie Twoich dany do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu świadczenia usług teleinformatycznych.
Nasze dane przechowywane są w usłudze Amazon Cloud w obrębie Amazon Web Services, a administracją teleinformatyczną portalu
zajmuje się Radix Software Services.
Twoje dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy również do Google LLC.
Wszystkie przekazania odbywają się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klazule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 

Automatyczne przetwarzanie danych

Mamy możliwość automatycznego przetwarzania danych, jednak nie będzie to mieć wobec Ciebie żadnych skutków prawnych,
lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Alboomer sp. z o. o. polega na obróbce danych, do wykorzystania ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
a szególnie do analizy Twoich preferencji i potrzeb.